Kontrolcentral
 
   

oObjekt
I samarbejde med forskellige grossister har Den Jyske Kontrolcentral A/S integreret objektovervågning via GPS i alarmsoftwaren på kontrolcentralen. Systemerne giver mulighed for at tilknytte et alarmforløb til en kort database, og derved vise den aktuelle location ved alarmaktivering.

Samtidig er der udviklet forskellige tracking-funktioner hvor vagtassistenterne på Den Jyske Kontrolcentral A/S kan kalde systemerne op, og enten få vist en position eller aktiver en rapporteringsfunktion, som løbende indsender positionerne indtil den deaktiveres.

Den Jyske Kontrolcentral A/S kan modtager forskellige former for alarmer via systemerne, og tilbyder også at knytte en overfaldsalarm til GPS location og derved skabe tryghed hos udsatte personer indenfor f. eks. den offentlige sektor.