Kontrolcentral
 
   

oHotline
Der er til kontrolcentralen tilknyttet en uddannet alarmtekniker som står til rådighed for vores installatører såfremt der en behov for hjælp til programmering, opsætning m.m.

Vores tekniker har alle gængse alarmanlæg til rådighed, og har derved opnået en viden og kendskab til deres funktioner. Teknikeren kan i problemsituationer eventuelt fremprovokere fejlen fra kontrolcentralen og derved i samarbejde med teknikerne på stedet komme med forskellige løsningsforslag til problemet.

I forbindelse med anvendelse af Internettet til transmission af alarmsignalerne, har vores tekniker videreuddannet sig indenfor området transmission og kommunikation. Denne viden anvendes bl.a. til undervisning på eksterne kursussteder, og daglig rådgivning til vores installatør i valg af system og opsætning af kommunikationen til kontrolcentralen.