Kontrolcentral
 
   

oVideo
Modtagelse og behandling af videosignaler hos Den Jyske Kontrolcentral A/S har igennem årene været et vækstområde hvori Den Jyske Kontrolcentral A/S har løst mange forskellige løsninger for vores installatører/kunder. Det har givet Den Jyske Kontrolcentral A/S en erfaring indenfor området, og derfor er det vores overbevisning at vi i dag kan tilbyde netop de løsninger som efterspørges af markedet.

Da videohåndtering kan være tidskrævende og kræve mere af vagtassistenten, har Den Jyske Kontrolcentral A/S udskilt de fleste af disse opgaver i en selvstændig afdeling på kontrolcentralen. Afdelingen er bemandet 24 timer i døgnet af trænede vagtassistenter og tilbyder følgende løsninger:

   
         
    VIDEO Verifikation
I forbindelse med alarmaktivering transmittere kameraet i den aktive pir live billeder til kontrolcentralen med angivelser af alarmårsagen. Der sendes fra 4 til 10 billeder pr. aktivering alt efter protokol og leverandør. Vagtassistenten hos DJK kan forhold sig til billederne og behandle alarmen derud fra. Ved overførsel af billeder kan opnås en væsentlig besparelse i udrykning til falske alarmer, da disse sorteres fra på kontrolcentralen i verifikationen af alarmen.